Звіт про відстеження регуляторного акту


Шановні відвідувачі!

Офіційний веб-сайт Срібненської сільської ради створений з метою забезпечення населення достовірною, об'єктивною і повною інформацією про роботу сільської ради, депутаського корпусу та виконавчого комітету.

Виконавчий апарат ради щодня працює для вас, для забезпечення потреб населення.

Сподіваємось, що наш сайт стане для вас інформативним, корисним і цікавим. 

 

 

З повагою,
Колектив Срібненської сільської ради


 

ЗВІТ

про періодичне відстеження результативності

регуляторного акта

«Про підвищення ефективного використання майна комунальної власності»

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується: рішення сесії сільської ради від 27.09.2011 №VІ/10-2«Про підвищення ефективного використання майна комунальної власності»

Назва виконавця заходів з відстеження: Срібненська сільська рада

Цілі прийняття регуляторного акта: Положення про порядок передачі майна комунальної власності територіальної громади в оренду, Методика розрахунку та порядку використання плати за оренду майна комунальної власності територіальної громади, Положення про порядок проведення конкурсу на право майна комунальної власності територіальної громади,  Типовий договір оренди нерухомого майна розроблені з метою приведення їх у відповідність до законодавства України, належного правового оформлення орендних правовідносин та підвищення ефективності використання майна комунальної власності територіальної громади  і збільшення надходжень до бюджету.

Строк виконання заходів з відстеження: з 02.05.2019 по 10.05.2019року.

Тип відстеження: періодичне

Методи одержання результатів відстеження: Статистичний.

Дані та припущення на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

 Враховуючи цілі регулювання, для повторного відстеження результативності регуляторного акту були визначені такі показники результативності:

1. Кількість укладених договорів оренди майна комунальної власності.

2. Сума надходження орендної плати.

Кількісні та якісні значення показників результативності актів:

 

Показники

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Кількість укладених (діючих) договорів оренди майна комунальної власності, од.

4

2

2

1

Сума надходжень орендної плати,  грн.

4,0

2,0

2,0

1,0

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступень досягнення визначених цілей.

На сьогодні відсутні додаткові вільні приміщення комунальної власності для здачі в оренду. За час дії даного регулювання можна тільки спрогнозувати зменшення або збільшення зростання показників результативності регуляторного акта. Показники результативності акта будуть визначені при проведені періодичних  відстежень, що дозволить на підставі отриманих значень показників зробити оцінку результатів реалізації даного акта та ступінь досягнення цілей.

 

 

Сільський голова                                                                          О.М.Седаш

ЗВІТ
про періодичне відстеження результативності дії регуляторного акта

«Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців

 Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується: рішення сесії

Срібненської сільської ради від 17.01.2012 №VІ/15-1  «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців» (зі змінами)

Назва виконавця заходів з відстеження: Срібненська сільська рада

Цілі прийняття регуляторного акта:  забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України;  відкритість процедури, прозорість дій органів місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням єдиного податку; оптимізація ставок єдиного податку за здійснення підприємницької діяльності з урахуванням балансу інтересів територіальної громади та суб’єктів господарювання .

Строк виконання заходів з відстеження: з 02.05.2016 по 10.05.2019 року.

Тип відстеження: періодичне

 Методи одержання результатів відстеження: Статистичний.

 Дані та припущення на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

 Враховуючи цілі регулювання, для повторного відстеження результативності регуляторного акту були визначені такі показники результативності:

1. Кількість платників єдиного податку.

2. Сума надходження єдиного податку.

Кількісні та якісні значення показників результативності актів:

Показники

2015 рік

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Кількість платників єдиного податку, осіб

20

24

30

31

Сума надходжень  від єдиного податку, грн.

191994,0

1156481,7

1599012,8

1505823,7

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступень досягнення визначених цілей.

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на підставі вищевказаних показників періодичного відстеження можна зробити висновок, що регуляторний акт має достатній ступінь досягнення визначених цілей, результати реалізації мають позитивну динаміку, але у зв’язку зі змінами до Податкового кодексу України необхідно прийняти нове рішення про встановлення єдиного податку для фізичних осіб - підприємців на 2020 рік.

Сільський голова                                                                          О.М.Седаш

 

 

Логін: *

Пароль: *